لیست محصولات Longse

نام کالابرندگروه فروشگاه بروزرسانی
دوربین دام فلزی لانگسی مدل LIRDNS200 لانگسی دوربین مداربسته آرکانت 37 روز قبل
دوربین بالت فلزی لانگسی مدل LBH30HTC200F لانگسی دوربین مداربسته آرکانت 37 روز قبل
دوربین فیش آی فلزی لانگسی مدل LMDEF300 لانگسی دوربین مداربسته آرکانت 116 روز قبل
دوربین بولت فلزی لانگسی مدل LBH30S400 لانگسی دوربین مداربسته آرکانت 37 روز قبل
دوربین دام فلزی لانگسی مدل LIRDNS400 لانگسی دوربین مداربسته آرکانت 37 روز قبل
دستگاه دی وی آر 8 کانال XVR2108HD لانگسی ذخیره ساز آرکانت 37 روز قبل