نرم افزار کامپیوتر

نرم افزار کامپیوتر
Hikvison IVMS4200

نرم افزار IVMS4200 هایک ویژن

رم افزار معرفی شده توسط شرکت هایک ویژن ، جهت اتصال به تجهیزات سیستم های نظارت تصویری را فرآهم نموده و عملیاتی از قبیل...........

804
Hikvisoin SADP Software

نرم افزار SADP هایک ویژن

این نرم افزار قادر است تمامی دیوایس های برند هایک ویژن را که در شبکه هستند، تشخیص داده و اطلاعاتی از قبیل پارت نامبر، سریال نامبر.....

708